langs

Actions

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 
  • ДЕЙСТВИЯТА НА ПРОГРАМАТА

Съвкупността от съгласуваните действия, които ще бъдат приложени през тригодишния период, съдържа различни маркетингови и промоционални методи, така че всичко да служи на общите и специфични цели. Съвкупността от съгласуваните действия включва следното:

 

1

Комуникация

1.1

Концепция

1.2

Уебсайт

1.3

Създаване  на ТВ спот

1.4

Информационни брошури

2

Реклами

2.1

Рекламни публикации  в списания / вестници

 

Саудитска Арабия

 

ОАЕ 

 

Беларус  

2.2

Излъчване по телевизията

 

Саудитска Арабия

 

ОАЕ 

 

Беларус  

3

Връзки с общественността

3.1

Презентации в хотели / ресторанти

 

Саудитска Арабия

 

ОАЕ 

 

Беларус  

3.2

Посещения на производствени единици

 

Саудитска Арабия

 

ОАЕ 

 

Беларус  

3.3

Работни групи

 

Саудитска Арабия

 

ОАЕ 

 

Беларус  

4

Информационни и промоционални дейности

4.1

Информиране на потребители в продажбени пунктове

 

Саудитска Арабия

 

ОАЕ 

 

Беларус 

5

Изложения

 

Саудитска Арабия(Saudi Agrofood)

 

ОАЕ  (WOP DUBAI )

 

Prodexpo Minsk

 

FLAG_BG